אזורי חלוקה

מינימום למשלוח לפי אזור

תל אביב - 150 ₪

שכונות צפוניות- 170 ₪

רמת גן גבעתיים - 200 ₪