המתכון של האחים. מבוססת טחינה "היונה" בשכם, ללא חומרים משמרים.

כמות: 250 מ״לֹ