פקאנים שלמים מומלחים

45.90 ₪

פקאנים מקומיים מומלחים בשלמותם.

משקל: 400 גרם